La gestió energètica significa
entre un 15 i 30% d'estalvi
en la despesa de consum elèctric

Contacti amb nosaltres - Dossier informació - Informació tècnica

Eficiencia energetica

La gestió energètica significa entre un 15 i un 30% d'estalvi en la despesa de consum elèctric gestió energètica

El primer pas per aconseguir l'estalvi energètic és conèixer i quantificar-ne els costos.

El sistema Sistema de Gestió del Consum Energètic Ariadna permet controlar de forma senzilla i eficient el consum elèctric, principal font d'energia dels ajuntaments i ens locals.

Ariadna és una aplicació fonamentada en una potent base de dades dissenyada específicament per extreure el màxim profit de les dades introduïdes, facilitant la importació i exportació de la informació per la confecció de tot tipus d'informes i anàlisi.

Ariadna ha estat dissenyat específicament per a la gestió energètica en el mercat liberalitzat.

Sistema de Gestió del Consum Energètic

Butlletí de l'energia elèctrica
Butlletins publicats